Ralfove Video.

Ja sa k výrobe svojho filmu dostanem až doma. Zatiaľ kuknite, čo dal dokopy Ralf. Aj keď je to v nemčine, ako vraví Ivetka, “Bukvy nenada”