Z Grónska na Aljašku v Sme.sk

Violka mi poslala výstrižok z denníka Sme, kde sa 1.marca 2019 medzi inými písalo aj o mojej knihe. Už Viem, že v tom mala prsty Lucia Čarná. Ďakujem krásne.