Monthly Archives: July 2020

Spomienky – Civetta, 2008 rozhodnutie II

 Najprv trocha mojej horolezeckej rekapitulácie:    Po strávení siedmich dní v severozápadnej stene Civetty vo februári 1983 mi bolo jasné, že na niečo podobné sa už asi nezmôžem. Jeden rok sa z takej túry dá ešte žiť, ale potom prídu od okolia očakávania, či jeden výstup bola výnimka alebo zopakovaním podobného výkonu potvrdím, […]

Spomienky – Civetta, 2008

Prijatie rozhodnutia pokúsiť sa preplávať Atlantický oceán časom vo mne iba silnelo. Neznamenalo to však obmedzenie pobytu na lodi, aj keď som už dosť času venoval lezeniu na cvičných skalách. Niežeby som bol špičkový lezec – od toho som mal vždy ďaleko – ale zlepšoval som sa. Hlavne, bavil ma […]

Spomienky – Civetta, 2008 – rozhodnutie

Každoročne, posledný januárový týždeň sa koná v Dusseldorfe, v Nemecku výstava lodí, lodných potrieb a vodných športov, “Das Boot”. Je to obrovské podujatie, nielen čo sa týka samotnej výstavy. Je to aj spoločenská udalosť. Niekoľko občerstvujúcich zariadení v areáli výstaviska je stále plných, pivo tečie potokom. Po šiestej večer, kedy […]

Spomienky – Civetta, 2007

V roku 2006 išla Janka, moja dcéta študovať na pol roka do USA. S rodinou, u ktorej za ten čas bola, Audrey a Jack Darville, sme sa stretli v Prahe ešte v polovici Jankinho pobytu. Oni boli aj stále sú chtiví cestovania, vybrali sa do Európy a tak sme využili […]