Info

Vo štvrtok, 22. augusta sme sa o pol jednej ráno uviazali bv maríne Bangor, 10 kilometrv od Belfastu.

Okamžite sme zaľahli spať.