Nové správy od Vlada cez satelitný telefón

28.8.2017. Sme vonku z ľadov. Do Cambridge bay 2 dni, tam deň a do Nome na Aljaške cca 12 dní.

3.9.2017. Opúšťame výsostné vody Kanady a sme vo vodách USA nad Aljaškou. Do Nome máme pod 1000 míľ.